Blog Image

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Kjørtur’n

Dikt Posted on Sat, June 27, 2009 14:51:32

Kjørtur’n

I kjørd me en tur, og humøret var
godt.
Helt te I tok igjen ein som kjørd så
smått,
når det va en sving, heller de kom
nå’n imot,
men han gassa på på rett-linjan, – han
skull ha hatt ei bot.
Han skull ha vørri straffa, han skull
ha vørti tigi.
Ja, ha I fått’in sjøl så ha I jett’n
kjæft, og sliggi.
Men trur du itt når I endele kom me
forbi,
Så kjørd I bærre kilometeren. Der sto
politi.
Ken du tru dæm stoppa, det er det som
er viktig.
Det var itt tufsen som kom bak, men
meg som kjørd så riktig.
© JohsArbeid til alle

Dikt Posted on Tue, June 09, 2009 22:47:06

Arbeid til alle.

Du skal jobbe og slite, og tjene såpass lite
at det du har igjen når de rike har tatt sitt,
ikke viser egentlig hvor mye de har slitt.
Men
de som er på toppen og tjener mer enn nok,
skal innkassere overfloden fra sin arbeidsstokk.
© Johs