Blog Image

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Organisasjon-terror

Politikk og Samfunn Posted on Thu, September 01, 2011 22:06:44

Endelig en politiker som tør å motsi miljøorganisasjonene. Hurra for Ola Borten Moe!Herskerne

Politikk og Samfunn Posted on Wed, May 06, 2009 22:21:23

Altfor mange
politikere og byråkrater vil heller herske over folket enn å være dets tjenere!