Maria Amelie og andre skjulte ressurser.
Jens Stoltenberg fremstår jo som en totalitær diktator som vi kritiserer når de opptrer slik i andre stater.
Hvorfor reagerer vi så sterkt i akkurat denne saken. Men kjære journalister, vi må jo vite om situasjonene før vi skal engasjere oss, og det er utallige liknende saker hvor barn, ektefeller og familiemedlemmer er blitt splittet og utvist, og hvor engasjementet har vært minst like stort og sørgelig hos lokalbefolkningen.
Men de sentrale media har ikke alltid vært like flink til å personifisert menneskeskjebnene.

Man burde kunne gi amnesti til de som har levd i skjul og klart seg med husrom, språk og arbeid, i så lang tid. Ved å gi amnesti får man legalisert forholdene slik at de som likevel er her, og blir her enda lengre, ble norske statsborgere. Hva Om det ble noen tusener som fikk lovlig opphold. De er her og gjør sin innsats likevel.

Så får byråkratene heller bestrebe seg på raskere å sende ut de som ikke har de riktige kvalifikasjonene, som kriminelle og terrorister. Men de må vi vel beskytte for de kan jo bli straffet i sine hjemland.

Johs